Starfighter 637 kommer!

Starfighteren ble faset ut av Luftforsvaret tidlig på 1980-tallet og det er over 30 år siden sist vi fikk oppleve en norsk F-104 på et flystevne. Sola Airshow 2017 har gleden av å annonsere at Starfighterens Venner sin toseter med halenummer 637 kommer til Sola i juni 2017. Vi gleder oss!

The F-104 Starfighter was phased out from the Royal Norwegian Air Force in the early 1980s and it’s been more than 30 years since we last could experience a Norwegian F-104 at an airshow. We have the pleasure to announce that Starfighterens Venner’s two-seat Starfighter with tail number 637 will be at Sola Airshow in June 2017.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering.  Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering. Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.