JAS 39 Gripen kommer!

Sveriges luftforsvar bidrar med sitt kampfly og JAS 39 Gripen kommer til Sola Airshow! JAS står for Jakt Attack Spaning som indikerer at dette er et multirollefly. Det kan lande på rullebaner helt ned mot 800 meter. Rette strekninger på svenske landeveier brukes ofte som rullebaner under øvelser og trening. Konstruksjonen er aerodynamisk ustabil, slik de fleste nye kampfly er. Det er dermed avhengig av datamaskiner for å kunne fly. Sverige opererer i dag ca 100 Gripen.

The Swedish Air Force brings it’s fighter JAS 39 Gripen to Sola Airshow! “JAS” is acronym for “Jakt Attack Spaning” which is translated as “Hunting Attack Surveilance” – the aircraft is a true multi-role fighter. It can operate on runways as short as 800 meters and straight sections of Swedish highways are routinely used as runways during exercises and training missions. The Swedish Air Force operates around 100 JAS 39 Gripen.

JAS 39 Gripen. (Foto: Fredrik Edvardsen)

JAS 39 Gripen. (Foto: Fredrik Edvardsen)