Bell UH-1E “Huey”

Bell UH-1E Iroquis bedre kjent som “Huey” er bekreftet til Sola Airshow 2017. Dette individet er en veteran fra krigen i Vietnam hvor den ble brukt av US Marines. Maskinen er i privat eie i Stavanger-regionen og er restaurert tilbake til original stand slik den så ut på 60-tallet.

Det norske Luftforsvaret hadde fra 1963 til 1990 35  Huey med betegnelsen UH-1B. Disse var fordelt på 719 skvadron i Bodø og 720 skvadron på Rygge. Mange av de norske maskinene var også veteraner fra krigen i Vietnam. Noen av dem ankom Norge med kulehull. En helikopterving bidro under det norske FN-oppdraget UNIFIL i Libanon i perioden 1978 til 1979. Totalt ble det produsert 10000 Huey. Gled dere til å høre den karakteristiske “svusj svusj” lyden av Huey!

The Bell UH-1E Iroquis, better known as “Huey”, will be flying at Sola Airshow 2017. This aircraft served with the US Marines in Vietnam 1967-1970, It is privately owned i the Stavanger region and is restored back to it’s wartime look.

UH-1E Huey. Foto Eirik Østensjø.

UH-1E Huey. Foto Eirik Østensjø.