PBY-5A Catalina kommer tilbake til Sola Airshow

PBY-5A Catalina “Miss Pickup” har vi hatt glede av å se på Sola på tidlgere flyshow. Det norske Luftforsvaret hadde Catalina i tjenste fra juni 1942 i 330 skvadron på Island og senere ved Oban i Skottland. 333 skvadron fikk sine første Catalina i mai 1943. Skvadronen opererte fra Woodhaven i Skottland. Flytypen ble hovedsaklig brukt til å beskytte allierte skipskonvoier og til patruljering etter ubåter og fientlige fly. Etter 2. verdenskrig ble Catalina brukt av 330 skvadron på Sola, så dette er en flytype med sterke bånd til både Luftforsvaret og Sola. 333 skvadron hadde også et stort antall Catalina fram til 1961 da alle norske Catalina ble levert tilbake til USAF. Over 4000 Catalina ble produsert mellom 1937 og 1945. Maskinen vi får gjensyn med har fast tilhold på veteranflyenes mekka Duxford ved Cambridge i England.

PBY-5A Catalina “Miss Pickup” was last at Sola during Sola Airshow 2012 and we are very happy that she will return to us in 2017. The RNoAF operated Catalinas from June 1942 until 1961. The Catalina was operated by both the 330 and 333 squadrons. More than 4000 Catalinas were produced between 1937 and 1945. “Miss Pickup” is hangared at Duxford.

PBY-5A Catalina "Miss Pickup. Foto: Eirik Østensjø

PBY-5A Catalina “Miss Pickup. Foto: Eirik Østensjø