Harvard

Wings of Freedom kommer med sin AT-6D Texan også kjent som Harvard. Denne maskinen er merket med kjennetegn fra Luftforsvaret. I løpet av 2. verdenskrig fikk norske piloter under trening godt kjennskap til denne flytypen under sitt opphold i Kanada. Harvard var også i tjeneste som treningsfly i Norge i en periode etter 2. verdenskrig. Hovedsaklig ved flyskolen på Gardermonen. I 1955 ble ble videregående flygeropplæring flyttet til Kanada, og Harvard ble faset ut av i Luftforsvaret. Over 17000 Harvard ble produsert, og Sør-Afrika hadde sine i aktiv tjeneste helt fram til 1995. Tuppen på propellbladene til Harvard bryter lydmuren, og det gir flyet en svært karakteristisk lyd. Selv i dag brukes bland annet Harvard som treningsfly for piloter som ønsker å fly flytyper som Spitfire og Mustang. Dette er med andre ord en flytype som er med på å holde liv i viktig flyhistorie!

Wings of Freedom will bring it’s AT-6D Texan, or Harvard as it is known in the British Commonwealth, LN-WNH to Sola Airshow. This aircraft carries an RNoAF color scheme. During WWII the Harvard was used as a trainer for Norwegian pilots in Canada and after the world, also in Norway. The Harvard was decommissioned from the RNoAF in 1955 but was still used as an advanced trainer for Norwegian pilots in Canada.

AT-6D Harvard LN-WNH. Foto Eirik Østensjø