Planleggingen av Sola Airshow 2022 er godt i gang!

Framover vil vi presentere nyheter og informasjon om arrangementet.

Foto: Eirik Østensjø – Saab Safari og Saab Safir

Først ut er Luftforsvaret som kommer til Sola Airshow 2022 med Norges eget oppvisningsteam “The Yellow Sparrows”. Teamet flyr fire stk. Saab MFI-15 Safari. I Norge brukes flytypen primært som skolefly. Det vil si grunnleggende opplæring og utvelgelse av flyelever i Luftforsvaret. Saab Safari har vært i drift i Luftforsvaret siden 1981, og dette er flytypen som overtok etter Saab Safir som vi også får se på Sola Airshow. Luftforsvarets flygerskole holder i dag til på Bardufoss flystasjon og er underlagt 139 Luftving. Teamet “The Yellow Sparrows” består av instuktører ved flygerskolen, og de er aktive på flyshow i hele Scandinavia. Dette er flygere med lang og bred erfaring fra Luftforsvaret, og nå kommer de til oss på Sola for å vise fram solid luftakrobatikk med sine maskiner.

Denne gangen vil vi få se dem i formasjon med to stk. Saab Safir fra Sola Flystasjon Flyklubb.

Følg med på våre nettsider, Facebook og Instagram for siste nytt om Sola Airshow som i år holdes 11.-12. juni.

Advertisement