Finn fram øreproppene!

To av Luftforsvarets nye kampfly F-35A Lightning II kommer til Sola Airshow 11. og 12. juni. F-35 har tatt over rollen F-16 hadde i Norge i 40 år. Det brukes dermed også i QRA (Quick Reaction Alert) beredskap 24 timer i døgnet hele året. QRA oppdrag går ut på å identifisere og dokumentere ukjente luftfartøy som kommer nær norsk luftrom. Reaksjonstiden er 15 minutter fra alarmen går. Da skal flyene være i luften. Slike oppdrag utføres alltid av to fly.

Foto: Eirik Østensjø – F-35A Lightning II

Luftforsvaret har lovet oss at de vil komme med de fleste typene de i dag opererer. I tillegg kan vi få se flytyper som har vært i norsk tjeneste tidligere. Flere oppdateringer kommer i tiden framover.