Harvard

Norwegian Spitfire Foundation kommer tilbake med sin Harvard LN-TEX. Maskinen har fargeskjema og serienummer KF568 fra sin tid med britiske Royal Air Force.

Foto: Eirik Østensjø – Harvard

I løpet av 2. verdenskrig fikk norske piloter under trening godt kjennskap til denne flytypen under sitt opphold i Kanada. Harvard var også i tjeneste som treningsfly i Norge i en periode etter 2. verdenskrig. Hovedsaklig ved flyskolen på Gardermonen. I 1955 ble ble videregående flygeropplæring flyttet til Canada, og Harvard ble faset ut av i Luftforsvaret. Over 17000 Harvard ble produsert, og Sør-Afrika hadde sine i aktiv tjeneste helt fram til 1995. Tuppen på propellbladene til Harvard bryter lydmuren, og det gir flyet en svært karakteristisk lyd. Selv i dag brukes bland annet Harvard som treningsfly for piloter som ønsker å fly flytyper som Spitfire og Mustang. Dette er med andre ord en flytype som er med på å holde liv i viktig flyhistorie!

Foto: Eirik Østensjø – Harvard

I uken før Sola Airshow vil det bli muligheter for å kjøpe se en tur i Harvard på Sola. Mer informasjon om priser og annen praktisk informasjon kommer snart.

Billetter fås kjøpt på:

https://solaairshow.linticket.no/