Author Archives: Sola Flystasjon Flyklubb

Bell UH-1E “Huey”

Bell UH-1E Iroquis bedre kjent som “Huey” er bekreftet til Sola Airshow 2017. Dette individet er en veteran fra krigen i Vietnam hvor den ble brukt av US Marines. Maskinen er i privat eie i Stavanger-regionen og er restaurert tilbake til original stand slik den så ut på 60-tallet.

Det norske Luftforsvaret hadde fra 1963 til 1990 35  Huey med betegnelsen UH-1B. Disse var fordelt på 719 skvadron i Bodø og 720 skvadron på Rygge. Mange av de norske maskinene var også veteraner fra krigen i Vietnam. Noen av dem ankom Norge med kulehull. En helikopterving bidro under det norske FN-oppdraget UNIFIL i Libanon i perioden 1978 til 1979. Totalt ble det produsert 10000 Huey. Gled dere til å høre den karakteristiske “svusj svusj” lyden av Huey!

The Bell UH-1E Iroquis, better known as “Huey”, will be flying at Sola Airshow 2017. This aircraft served with the US Marines in Vietnam 1967-1970, It is privately owned i the Stavanger region and is restored back to it’s wartime look.

UH-1E Huey. Foto Eirik Østensjø.

UH-1E Huey. Foto Eirik Østensjø.

Advertisements

JAS 39 Gripen kommer!

Sveriges luftforsvar bidrar med sitt kampfly og JAS 39 Gripen kommer til Sola Airshow! JAS står for Jakt Attack Spaning som indikerer at dette er et multirollefly. Det kan lande på rullebaner helt ned mot 800 meter. Rette strekninger på svenske landeveier brukes ofte som rullebaner under øvelser og trening. Konstruksjonen er aerodynamisk ustabil, slik de fleste nye kampfly er. Det er dermed avhengig av datamaskiner for å kunne fly. Sverige opererer i dag ca 100 Gripen.

The Swedish Air Force brings it’s fighter JAS 39 Gripen to Sola Airshow! “JAS” is acronym for “Jakt Attack Spaning” which is translated as “Hunting Attack Surveilance” – the aircraft is a true multi-role fighter. It can operate on runways as short as 800 meters and straight sections of Swedish highways are routinely used as runways during exercises and training missions. The Swedish Air Force operates around 100 JAS 39 Gripen.

JAS 39 Gripen. (Foto: Fredrik Edvardsen)

JAS 39 Gripen. (Foto: Fredrik Edvardsen)

Spitfire i norske farger

Norwegian Spitfire Foundation kommer til Sola Airshow 2017 med Spitfire Mk.IX, RR232. Denne vil for anledningen bli malt i fargene til en norsk skvadron og får markeringene til en kjent norsk krigsflyger – hvem holder NSF foreløpig tett til brystet.

The Norwegian Spitfire Foundation will bring Spitfire Mk.IX, RR232 to Sola Airshow 2017. It will be painted in the colors of a WWII Norwegian squadron and carry the markings of a well known Norwegian Spitfire pilot.

Spitfire RR232 over Østfold 2016. Foto Eirik Østensjø

Spitfire Mk.IX RR232 over Øyeren 2016. Foto Eirik Østensjø

Starfighter 637 kommer!

Starfighteren ble faset ut av Luftforsvaret tidlig på 1980-tallet og det er over 30 år siden sist vi fikk oppleve en norsk F-104 på et flystevne. Sola Airshow 2017 har gleden av å annonsere at Starfighterens Venner sin toseter med halenummer 637 kommer til Sola i juni 2017. Vi gleder oss!

The F-104 Starfighter was phased out from the Royal Norwegian Air Force in the early 1980s and it’s been more than 30 years since we last could experience a Norwegian F-104 at an airshow. We have the pleasure to announce that Starfighterens Venner’s two-seat Starfighter with tail number 637 will be at Sola Airshow in June 2017.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering.  Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering. Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.

Forsvaret deltar tungt på Sola Airshow 2017

Forsvaret deltar på Sola Airshow 2017 som en viktig operativ samarbeidspartner. Endelig “line-up” er ikke på plass men vi forventer at de stiller med alle sine operative fly- og helikoptertyper. I tillegg vil forsvaret invitere andre nasjoner til å delta på Sola, helga 10-11 juni 2017.

F-16 jagerfly under treningstokt over Norge / Norwegian F-16 fighter plane on a training mission over Norway. Foto: Morten Hanche / Forsvaret

F-16 jagerfly under treningstokt over Norge. (Foto: Morten Hanche / Forsvaret)