Med egen bil

Det blir to innkjøringer til parkering for publikum til Sola Airshow

  • Ved Sola sentrum, innkjøring til parkeringen skjer fra rundkjøringen ved Magnar Eikeland
  • I syd, ved krysset R510 og Nordsjøvegen. innkjøringen er enveiskjørt. Utkjøringen som også er enveiskjørt blir via golfbanen. Det blir intern shuttlebuss mellom parkeringen i syd og stevneområdet.
  • Merk: Det er ikke innkjøing via militærporten til Sola Flystasjon. Denne porten er forbeholdt gående.
  • Merk: Innkjøring på vestsiden av flyplassen ved Hovedredningssentralen blir stengt og vil bare være tilgjengelig for de som kan dokumentere at de har behov for å kjøre inn her. “Behov” kan dokumenteres ved å fremdvise ID-kort fra en av bedriftene som er lokalisert her.

Følg anvisningen fra vaktene så får vi smidigst mulig trafikkavvikling.