Finn fram øreproppene!

To av Luftforsvarets nye kampfly F-35A Lightning II kommer til Sola Airshow 11. og 12. juni. F-35 har tatt over rollen F-16 hadde i Norge i 40 år. Det brukes dermed også i QRA (Quick Reaction Alert) beredskap 24 timer i døgnet hele året. QRA oppdrag går ut på å identifisere og dokumentere ukjente luftfartøy som kommer nær norsk luftrom. Reaksjonstiden er 15 minutter fra alarmen går. Da skal flyene være i luften. Slike oppdrag utføres alltid av to fly.

Foto: Eirik Østensjø – F-35A Lightning II

Luftforsvaret har lovet oss at de vil komme med de fleste typene de i dag opererer. I tillegg kan vi få se flytyper som har vært i norsk tjeneste tidligere. Flere oppdateringer kommer i tiden framover.

Planleggingen av Sola Airshow 2022 er godt i gang!

Framover vil vi presentere nyheter og informasjon om arrangementet.

Foto: Eirik Østensjø – Saab Safari og Saab Safir

Først ut er Luftforsvaret som kommer til Sola Airshow 2022 med Norges eget oppvisningsteam “The Yellow Sparrows”. Teamet flyr fire stk. Saab MFI-15 Safari. I Norge brukes flytypen primært som skolefly. Det vil si grunnleggende opplæring og utvelgelse av flyelever i Luftforsvaret. Saab Safari har vært i drift i Luftforsvaret siden 1981, og dette er flytypen som overtok etter Saab Safir som vi også får se på Sola Airshow. Luftforsvarets flygerskole holder i dag til på Bardufoss flystasjon og er underlagt 139 Luftving. Teamet “The Yellow Sparrows” består av instuktører ved flygerskolen, og de er aktive på flyshow i hele Scandinavia. Dette er flygere med lang og bred erfaring fra Luftforsvaret, og nå kommer de til oss på Sola for å vise fram solid luftakrobatikk med sine maskiner.

Denne gangen vil vi få se dem i formasjon med to stk. Saab Safir fra Sola Flystasjon Flyklubb.

Følg med på våre nettsider, Facebook og Instagram for siste nytt om Sola Airshow som i år holdes 11.-12. juni.