Spitfire i norske farger

Norwegian Spitfire Foundation kommer til Sola Airshow 2017 med Spitfire Mk.IX, RR232. Denne vil for anledningen bli malt i fargene til en norsk skvadron og får markeringene til en kjent norsk krigsflyger – hvem holder NSF foreløpig tett til brystet.

The Norwegian Spitfire Foundation will bring Spitfire Mk.IX, RR232 to Sola Airshow 2017. It will be painted in the colors of a WWII Norwegian squadron and carry the markings of a well known Norwegian Spitfire pilot.

Spitfire RR232 over Østfold 2016. Foto Eirik Østensjø

Spitfire Mk.IX RR232 over Øyeren 2016. Foto Eirik Østensjø

Starfighter 637 kommer!

Starfighteren ble faset ut av Luftforsvaret tidlig på 1980-tallet og det er over 30 år siden sist vi fikk oppleve en norsk F-104 på et flystevne. Sola Airshow 2017 har gleden av å annonsere at Starfighterens Venner sin toseter med halenummer 637 kommer til Sola i juni 2017. Vi gleder oss!

The F-104 Starfighter was phased out from the Royal Norwegian Air Force in the early 1980s and it’s been more than 30 years since we last could experience a Norwegian F-104 at an airshow. We have the pleasure to announce that Starfighterens Venner’s two-seat Starfighter with tail number 637 will be at Sola Airshow in June 2017.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering.  Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.

Starfighter 637 på første testflyging etter fullført restaurering. Foto: Starfighterens Venner | Helge Andreassen.

Forsvaret deltar tungt på Sola Airshow 2017

Forsvaret deltar på Sola Airshow 2017 som en viktig operativ samarbeidspartner. Endelig “line-up” er ikke på plass men vi forventer at de stiller med alle sine operative fly- og helikoptertyper. I tillegg vil forsvaret invitere andre nasjoner til å delta på Sola, helga 10-11 juni 2017.

F-16 jagerfly under treningstokt over Norge / Norwegian F-16 fighter plane on a training mission over Norway. Foto: Morten Hanche / Forsvaret

F-16 jagerfly under treningstokt over Norge. (Foto: Morten Hanche / Forsvaret)