Presse

For å sikre arbeidende presse gode arbeidsforhold under stevnet, har vi har lagt oss på en streng linje i for hold til presseakkreditering under Sola Airshow 2017.

I forbindelse med en søknad om presseakkreditering vil vi be om å få en bekreftelse fra mediekanalen til de som henvender seg, samt en kopi av pressekortet.
Vi kan ikke love at presse kommer inn før portene åpner lørdag og søndag
De som får presseakkreditering kan desverre heller ikke påregne å få tilgang til avsperrede områder men vi vil tilrettelegge så godt som mulig ved behov.

Kontakt vår pressekontakt Harald Hagen ved spørsmål om akkreditering
Telefon: +47 48122363, epost: presse@solaairshow.no