Skyttelbuss – parkering – bil – MC – sykkel

Parkering utenfor Flymuseet på Sola Sjø, Sømmevågen, samt området ved siden av CircleK, P9. Parkering vil bli skiltet.

HC parkering pluss sykkel og MC parkering ved Kolos Lifting AS like ved inngangen på militær side.

Rutebilhistorisk Forening avd Rogaland (RHF) stiller med veteranbusser for å frakte publikum fra P9 og Sola Sjø. Bussene vil være merket “Shuttelbuss Sola Airshow”, og kjøre deg fram til stevneområdet.

Priser tur/retur
Voksen : kr.30,-
Barn/honnør: kr.20,-
Familie : kr.75,-
Barn >5år : Gratis

Betaling gjøres i bussen med kontanter eller med Vipps.

Foto: via RHF

RHF er en idèell og uavhengig forening som ble stiftet i 1983.
Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for Rutebilens betydning og utvikling som samferdselsmiddel, og dens knytting av bygd og by i vårt utstrakte land. De innhenter historie, dokumenter og bilder, formidler dette i vårt eget organ “Rutebil”, samt ved foredrag for eget og andre historielag. Likeså er de aktive på restaurering av eldre bussmateriell, og bruker disse kjøretøy i kulturarrangement i både egen og andres regi. Foreningen kjører med løyvefritak etter søknad til myndigheter og i forståelse med næringen for øvrig. Sjåførene kjører med gyldige sertifikater og nødvendig dokumentasjon. Medlemsmassen teller i 2019 ca.1600 på landsbasis, der ca. 10% av disse er tilsluttet lokalavdelingen RHF avd.Rogaland.

Foto: via RHF

Les mer om foreningen her:
http://rhf-rogaland.no/