Kontakt

Navn Funksjon Telefon Epost
Håvard Vetrhus Stevneleder +47 40006220 management@solaairshow.no
Leidulf Heskje Assisterende Stevneleder +47 90033259 management@solaairshow.no
Espen Tjetland Operativ stevneleder +47 41323803 operativ@solaairshow.no
Tore Reimers Leder programkommite +47 46447067 program@solaairshow.no
Rune Røksund Leder PR +47 90171950 marketing@solaairshow.no
Håvard Vetrhus Leder Sponsor +47 40006220 sponsor@solaairshow.no
Ernst Henriksen Leder Mannskaper +47 40006216 mannskap@solaairshow.no

Les introduksjonsbrev fra stevneleder Håvard Vetrhus.